MAKALELER
TÜBİTAK /SOBAG 1001 Projesi / Proje No. 112K172
Türkiye'de Dış Politika Krizlerinde Karar Verme ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi

logotdp

Üye Giriş

Sitemize Hoş Geldiniz

Yine Bekleriz, Dileriz Yararlı Olmuştur...

The JDP’s Changing Discursive Strategies towards Israel: Rhetoric vs. Reality

  • Üye Kayıt
Fuat Aksu

Fuat Aksu

Cumartesi, 17 Ağustos 2013 17:42

Proje Başarı Haberleri

Projemiz araştırmacı/bursiyerlerimizden Tuğçe Kafdağlı ve Zehra Gürsoy 16 Temmuz 2013 tarihinde yapılan jüri savunmalarının ardından yüksek lisans tezlerini başarıyla tamamlamış oldular. Değerli jüri üyelerine yapıcı eleştiri ve değerlendirmelerinden dolayı teşekkür ederiz.

 

Arkadaşlarımızı artık bundan sonra doktora öğrencilerimiz olarak göreceğiz.

 

Kendilerini başarılarından dolayı kutluyoruz.

 
 
Perşembe, 11 Nisan 2013 15:05

İLETİŞİM

Doç. Dr. Fuat Aksu

Yıldız Teknik Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Yıldız Kampusu

Beşiktaş - İstanbul

 

Tel: 0212 3832556

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Cumartesi, 06 Nisan 2013 11:19

ÇALIŞTAY VE TOPLANTI

Proje grubumuzun ilk toplantısını düzenledik...

Projemizin TÜBİTAK tarafından kabulünün ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından tüm proje ekibi 16 Kasım 2012 tarihinde Prof. Dr. Kemâl Saybaşılı Toplantı Salonu'nda biraraya gelerek proje çalışmaları hakkında görüşlerini paylaştı ve projenin ilk evresinde izlenecek yol ve yöntemler hakkında kararlar aldı...

 
Cumartesi, 06 Nisan 2013 11:16

Biz Kimiz (2)

 

Merhabalar...

calistay3-1

Türk Dış Politikasında Kriz İncelemeleri Hakkında Yapacağımız Çalışmaları Sizlerle Buradan Paylaşmayı düşünüyoruz. Biz kim miyiz? Dış Politika incelemelerinin yaygınlaşmasına gönül vermiş bir grup araştırmacıyız...

 
Cumartesi, 06 Nisan 2013 11:20

2. ÇALIŞTAY

2. ÇALIŞTAY TOPLANTIMIZ

 

 

Proje Grubumuz ikinci çalıştayını 6 Mart 2013 tarihinde düzenledi. Prof. Dr. Kemâli Saybaşılı Toplantı Salonu'nunda yaptığımız toplantıda bursiyer arkadaşlarımızın hazırlamış oldukları sunuşlar çerçevesinde tartışmalar yapıldı. 

Cuma, 11 Ekim 2013 23:10

Biz Kimiz?

Merhabalar...

calistay3-1

Türk Dış Politikasında Kriz İncelemeleri Hakkında Yapacağımız Çalışmaları Sizlerle Buradan Paylaşmayı düşünüyoruz. Biz kim miyiz? Dış Politika incelemelerinin yaygınlaşmasına gönül vermiş bir grup araştırmacıyız...

 
Salı, 29 Ekim 2013 14:02

Bibliyografik Kaynakça

 

Sütun1
Taslak Ek Kaynaklar...
Ahrari, Mohammed E. “A Paradigm of 'Crisis' Decision Making: The Case of Synfuels”. British Journal of Political Science. Vol. 17, No. 1 (Jan., 1987):71-91.
Aksu, Fuat. “Kuvvet Kullanma Tehditine Dayalı Dış Politika Krizlerinde Güvenlik Kavramı”. Türkiye’de Ordu, Devlet ve Güvenlik Siyaseti. der. Evren Balta Paker, İsmet Akça. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010: 475-502.
Aksu, Fuat. Türk Dış Politikasında Zorlayıcı Diplomasi. İstanbul: Bağlam Yayınları, 2008.
Aksu, Fuat. Türk-Yunan İlişkileri. Ankara: Stratejik Araştırma ve Etüdler Milli Komitesi (SAEMK), 2001.
Algosaibi, Ghazi A.R. “The Theory of International Relations: Hans J. Morgenthau and His Critics”. Background. Vol. 8 , (Feb., 1965): 221-256.
Allison, Graham and Zelikow, Philip. Essence of Decision: Explaining Cuban Missle Crisis. New York: Longman, 1999.
Aydın, Mustafa. “Uluslararası İlişkiler’de Yaklaşım, Teori ve Analiz”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. c. 51. s. 1 (1996): 71-114.
Aydın, Mustafa. “Uluslararası İlişkilerin “Gerçekçi” Teorisi: Kökeni, Kapsamı, Kritiği”, Uluslararası İlişkiler. c.1. s. 1 (Bahar, 2004): 33-66.
Baldwin, David Allen. Economic Statecraft. Princeton University Press, 1985.
Bercovitch, Jacob, Victor Kremenyuk, I. William Zartman. “Introduction : The Nature of Conflict and Conflict Resolution”. The SAGE Handbook of Conflict Resolution. eds. Jacob Bercovitch, Victor Kremenyuk and I. William Zartman. SAGE Publications Ltd, 2013:1-11.
Booth, Ken. “Security in Anarchy: Utopian Realism in Theory and Practice”, International Affairs, vol. 67. no.3 (Royal Institute of International Affairs, 1991): 527-545.
Brecher, Michael and Wilkenfeld, Jonathan. A Study of Crisis. Michigan: The University of Michigan Press, 2003.
Brecher, Michael, Patrick James. “Patterns of Crisis Management”. The Journal of Conflict Resolution. vol. 32. no. 3 (Sep., 1988): 426-456.
Brecher, Michael. “Toward a Theory of International Crisis Behavior: A Preliminary Report”. International Studies Quarterly. Vol. 21, No. 1, Special Issue on International Crisis: Progress and Prospects for Applied Forecasting and Management (Mar., 1977): 39-74.
Brecher, Michael. Crisis in World Politics: Theory and Reality. Pergamon Press,1993.
Brecher, Michael. Decision in Crisis Israel, 1967 and 1973. London: University Of California Press,1980.
Brecher, Michael. International Political Earthquakes. The University of Michigan Press, 2008.
Breuning, Marijke. Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction. Palgrave Macmillan, November 2007.
Brigg, Morgan. The New Politics of Conflict Resolution: Responding to Difference. New York: Palgrave Macmillan, 2008.
Brown, Chris and Ainley, Kirsten. Uluslararası İlişkileri Anlamak. İstanbul: Yayınodası Yayınları, 2006.
Bull, Hedley. The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics. Londra: Macmillan, 1977.
Burchill, Scott ve diğerleri, Theories of International Relations. New York: Palgrave Macmillan, 2005.
Burcu Bostanoğlu. Türkiye-ABD İlişkilerinin Politikası. Ankara: İmge Kitabevi, 2008.
Burton, John. W.. Conflict Resolution as a Political System. George Mason University Institute for Conflict Analysis and Resolution, 1993.
Caprioli, Mary. “Gendered Conflict”. Journal of Peace Research. Vol. 37. No. 1 (Jan., 2000): 51-68.
Caprioli, Mary, and Mark A. Boyer. “Gender, Violence, and International Crisis”. The Journal of Conflict Resolution. vol. 45. no. 4 (Aug, 2001): 503-518.
Carr, Edward. H.. Yirmi Yıl Krizi 1919-1939. çev. Can Cemgil, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010.
Checkel, Jeffrey T. “Contructivism and Foreign Policy”, Foreign Policy: Theories, Actors and Cases. ed. Steve Smith, Amelia Hadfield ve Tim Dunne Oxford: Oxford University Press, (2008).
Copeland, Dale C. “The Constructivist Challenge to Structural Realism, A Review Essay”. Constructivism and International Relations: Alexander Wendt and His Critics. ed. Stefano Guzzini and Anna Leander. Routledge, 2006:2-33.
Craig, G. A. and George, A. L.. Güç ve Devlet Yönetimi: Günümüzün Diplomatik Sorunları. çev. İhsan Dağı ve Emir Yüksel. Ankara: Dış Politika Enstitüsü, 1997.
Dayton, Bruce W. “Managing Crisis in The Twenty- First Century”. International Studies Review. vol.6 Issue 1(March,2004):165-194.
Denny, Roy. “Neorealism and Kant: No Pacific Union”. Journal of Peace Research. vol. 30. no. 4 (November, 1993): 451-454.
Devlen, Balkan. Renegade Regimes and Foreign Policy Crisis. VDM Verlag Dr. Mueller e.K., 2008.
Devlen, Balkan ve Özgür Özdamar. “Neoclasiccal Realism and Foreign Policy Crisis”. Rethinking Realism in International Relations: Between Tradition and Innovation. eds. A.Freyberg-Inan, E.Harrison and P.James. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2009:136-164.
Devlen, Balkan, Özgür Özdamar. “Uluslararası İlişkilerde İngiliz Okulu Kuramı: Kökenleri, Kavramları ve Tartışmaları”. Uluslararası İlişkiler. c.7. s.25 (2010): 43-68.
Devlen, Balkan, Özgür Özdamar. “Neoclassical Realism and Foreign Policy Crises”. Rethinking Realism in International Relations. Ed. Annette Freyberg, Inan Ewan Harrıson, Patrıck James. Maryland: The Johns Hopkins University Press, 2009: 136-164.
Dixon, William J. .“Third­Party Techniques For Preventing Conflict Escalation And Promoting Peaceful Settlement”. International Organization. vol. 50. Issue 04. (1996): 653-681.
Donnelly, Jack. “Realism”. Theories of International Relations. Ed. Burchill ve diğ. New York: Palgrave Macmillan, 2005.
Doyle, M. Ways of War and Peace: Realism, Liberalism and Socialism. New York: W W Norton & Co Inc, 1997.
Doyle, Michael. "Liberalism and World Politics." The American Political Science Review. vol. 100. No. 4. Thematic Issue on the Evolution of Political Science, in Recognition of the Centennial of the Review 80 (November, 2006): 1151-1169.
Dueck, Colin. “Neoclassical Realism And The National Interest: Presidents, Domestic Politics, and Major Military Interventions”. Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy. Cambridge: Cambridge University Press, 2009: 139-170.
Duelfer, Charles A.. Stephen Benedict Dyson. “Chronic Misperception and International Conflict The U.S.-Iraq Experience”. International Security. vol. 36, No. 1. (Summer 2011):73-100.
Efegil, Ertan. Dış Politika Analizi Ders Notları. Ankara: Noble, 2012.
Forde, Steven. “International Realism and the Science of Politics: Thucydides, Machiavelli and Neorealism”. International Studies Quarterly. vol. 39, no. 2 (June 1995): 141-160.
Fox, William T.R. “E.H. Carr and Political Realism: Vision and Revision,” Review of International Studies, s.11, 1985: 1-16.
George, Alexander L. and Timothy J. McKeown. “Case Studies and Theories of Organizational Decision-Making”. Advances in Information Processing in Organizations. Vol. 2. ed. Robert Coulam and Richard Smith. Greenwich: JAI Press, 1985: 21-52.
George, Alexander L.. “Inadvertent Wars-Introduction”. Avoiding War. Ed. Alexander George. USA: Westwiev Press, 1991: 31-36.
George, Alexander L. “A Provisional Theory of Crisis Management”. ed. Alexander. L. George. Avoiding War: Problems of Crisis Management. Westview Press, 1991: 22-30.
George, Alexander L. “Is Research On Crisis Management Needed?”. Ed. Alexander. L. George. Avoiding War: Problems of Crisis Management. Westview Press, 1991:3-6.
George, Alexander L. “Knowledge for Statecraft: The Challenge for Political Science and History”. International Security. vol. 22, no. 1 (Summer, 1997): 44-52.
George, Alexander L. “Strategies for Crisis Management”. ed. Alexander. L. George, Avoiding War: Problems of Crisis Management. Westview Press, 1991:379-383
George, Alexander L. “The Impact of Crisis-Induced Stress on Decision Making”. Eds. Solomon, F. and Marston, R. Q., The Medical Implications of Nuclear War, Washington: National Academies,1986: 529-554
George, Alexander L. “The Tension Between Military Logic and Requirements of Diplomacy in Crisis Management”. Ed. Alexander. L. George. Avoiding War: Problems of Crisis Management. Westview Press, 1991: 13-21.
George, Alexander L. “Theory and Practise”. ed. Alexander L. George, David K. Hall, and William R., The Limits of Coercive Diplomacy Laos, Cuba, Vietnam, Little, Brown and Company, 1971:13-23.
George, Alexander, L. and William, E. Simons. “Findings And Conclusions”. ed. Alexander L. George, David K. Hall, and William R. .The Limits of Coercive Diplomacy Laos, Cuba, Vietnam. Little, Brown and Company, 1971: 267-294.
Gideon, Rose. “Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy”. World Politics. vol. 51. no. 1 (Oct., 1998) :144-172.
Gilbert, Arthur N. and Paul Gordon Lauren. “Crisis Management: An Assessment and Critique”. The Journal of Conflict Resolution. vol. 24. no. 4 (Dec., 1980): 641-664.
Guzzini, Stefano. “Structural Power: The Limits of Neorealist Power Analysis”. International Organization. vol. 47. no. 3 (Summer, 1993): 443-478.
Haney, Patrick J. “Structure and Process in the Analysis of Foreign Policy Crises”. Ed. Laura Neack, Jeanne A. K. Hey and Patrick J. Haney. Foreign Policy Analysis: Continuity and Change in Its Second Generation. Prentice Hall, 1995: 99-115.
Hans J. Morgenthau. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. Boston: McGraw-Hill Higher Education, 2006.
Heisle, Barbara Schmitter. “The Sociology of Immigration, From Assimilation to Segmented Integration From the American Experience to the Global Arena”, eds. Caroline Bretell and James Hollifield. Migration Theory: Talking Across Disciplines. New York: Routledge, 2000:77-96.
Hermann, Charles F. Crises in Foreign Policy: A Simulation Analysis. Indianapolis: The Bobbs-Merrill Company, 1969.
Hermann, Charles, “Crisis”. The Oxford Companion to Politics of the World. Ed. Joel Krieger. New York: Oxford University Press, 1993.
Hermann, Charles. “International Crisis as a Situational Variable”. International Politics and Foreign Policy. Ed. James N. Rosenau. New York: Free Press, 1969: 409-421.
Hermann, Charles. “Threat, Time and Surprise: A Simulation of International Crises”. International Crises: Insights from Behavior Research. Ed. Charles F. Hermann New York: Free Press, 1972.
Hermann, Margaret G. “Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leaders”. International Studies Quarterly. vol. 24. no. 1 (Mar., 1980):7-46.
Hermann, Margaret G. “How Decision Units Shape Foreign Policy: A Theoretical Framework”. International Studies Review. vol. 3. no. 2. (Summer, 2001): 47-81.
Hermann, Margaret G., Thomas Preston, Baghat Korany, Timothy M. Shaw. “Who Leads Matters: The Effects of Powerful Individuals: Leaders, Groups, and Coalitions: Understanding the People and Processes in Foreign Policymaking”. International Studies Review. vol. 3. no. 2., (Summer, 2001): 83-131.
Hermann, Margaret G. ve Charles W. Kegley. “Ballots, a Barrier against the Use of Bullets and Bombs: Democratization and Military Intervention”. The Journal of Conflict Resolution. vol. 40, no. 3 (Sep., 1996): 436-459.
Hey, Jeanne A.K. Theories of Dependent Foreign Policy and the Case of Ecuador in the 1980's. Ohio University Press, 1995.
Hill, Christopher. “What Is To Be Done? Foreign Policy As A Site For Political Action”. International Affairs. vol. 79. Issue 2 (March, 2003) :233-255.
Hilsman, Roger. “The Foreign-Policy Consensus: An Interim Research Report”. The Journal of Conflict Resolution. vol. 3. no. 4. (December, 1959): 361-382.
Holsti, Kalevi J. Peace and War: Armed Conflicts and International Order 1648-1989. Cambridge University Press, 1991.
Holsti, Ole R. “Crisis Management”. Psychological Dimensions of War. ed. Betty Glad. Sage Publications, 1990:116-142
Holsti, Ole R. “Historians, Social Scientists, and Crisis Management: An Alternative”, The Journal of Conflict Resolution, vol. 24. no. 4 (Dec., 1980): 665-682.
Holsti, Ole R. “Theories of Crisis Decision Making”. International Conflict and Conflict Management. eds. Robert O. Marhews, Rubinoff, J. Gross-Stein. Canada: Prentice Hall, 1989: 65-83.
Horowitz, Michael, Rose McDermott and Allan C. Stam. “Leader Age, Regime Type, and Violent International Relations”. The Journal of Conflict Resolution. vol. 49, no. 5 (Oct., 2005):661-685.
Houben, Marc. International Crisis Management: The Approach of European States. London and New York: Routledge, 2005.
James, Patrick, Jean Sébastien Rioux. “International Crises and Linkage Politics: The Experiences of the United States, 1953-1994”. Political Research Quarterly. vol. 51, no. 3 (Sep., 1998):781-812.
Janis, Irving L..Crucial Decisions: Leadership in Policymaking and Crisis Management.The Free Press A Division of Macmillan.Inc. New York,1989.
Kelman, Herbert C., John J.. Fisher. “Conflict Analysis and Resolution”. Oxford Handbook of Political Psychology. Ed. D. O. Sears, L. Huddy, & R. Jervis. Oxford: Oxford University Press, 2003: 315-355.
Kelman, Herbert C.. “The Problem-Solving Workshop In Conflict Resolution.” Ed. R.L. Merritt. Communication In International Politics. Urbana: University of Illinois Press; 1972: 168-204.
Kowert, Paul A., Margaret G. Hermann. “Who Takes Risks?: Daring and Caution in Foreign Policy”. Journal of Conflict Resolution. (October, 1997):611-637.
Lauren, Paul Gordon, Gordon A. Craig, Alexander L.George. Force and State Craft: Diplomatic Challenges of Our Time. New York: Oxford University Press, 2007.
Lebow, Richard Ned. “Is Crisis Management Always Possible?”. Political Science Quarterly. vol. 102. no. 2. (Summer, 1987):181-192.
Lebow, Richard Ned. Between Peace and War: The Nature of International Crisis. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1981.
Lebow, Richard Ned. Why Nations Fight: Past and Future for War. United Kingdom: Cambridge University Press, 2010.
Levi, Werner. “On The Causes of War And The Conditions of Peace”. Journal of Conflict Resolution. vol. 4, no. 4 (December,1960): 413-430.
Linkater, Andrew., Scott, Burchill. “Giriş”. Uluslararası İlişkiler Teorileri. Ed. Burchill, Scott vd. İstanbul: Küre Yayınları, 2012: 11-48.
Linklater, Andrew .“The English School”. Theories of International Relations. Ed. Burchill ve diğ. New York: Palgrave Macmillan, 2005.
Lobell, Steven E.. “Threat Assessment, the State, and Foreign Policy: A Neoclassical Realist Model”. Ed. Steven E. Lobell, Norrin M. Ripsman, and Jeffrey W. Taliaferro. Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy. Cambridge: Cambridge University Press, 2009: 42-75.
Majeski Stephen J., Shane Fricks. “The Conflict and Cooperation in International Relations”. Journal of Conflict Resolution. vol. 39. no. 4. (Dec., 1995): 622-645.
Maoz, Zeev. “Peace by Empire? Conflict Outcomes and International Stability 1816-1976”. Journal of Peace Research. vol. 21. no. 3. (September, 1984): 227-241.
McClelland, Charles A.. “The Acute International Crisis”. World Politics. vol. 14. no. 1.The International System: Theoretical Essays. (Oct., 1961):182-204.
McClelland, Charles A.. “The Anticipation of International Crises: Prospects for Theory and Research”. International Studies Quarterly. vol. 21. no. 1. Special Issue on International Crisis: Progress and Prospects for Applied Forecasting and Management (Mar., 1977):15-38.
Mccormick, David. Decisions, Events and Perceptions in International Crises, Vol. 1: Measuring Perceptions to Predict International Conflict. Michigan: First Ann Arbor Corp,1975. (Aktaran: Brecher, Michael. “Toward a Theory of International Crisis Behavior: A Preliminary Report”. International Studies Quarterly. vol. 21. no. 1. Special Issue on International Crisis:Progress and Prospects for Applied Forecasting and Management (Mar., 1977))
McCormick, James M. “International Crises: A Note on Definition”. The Western Political Quarterly. vol. 31. no. 3 (Sep., 1978):352-358.
Mcdermott, Rose. Political Psychology in International Relations. The University of Michigan Press, 2004.
Mingst, Karen A. Essentials of International Relations. Norton, W. W. & Company, Second Editions, 2001.
Mintz, Alex, Karl DeRouen. Understanding Foreign Policy Decision Making. Cambridge University Press, 2010.
Mitrany, David. “The Functional Approach to World Organisation”. International Affairs. c. 24, s. 3 (1948): 350-363.
Neack Laura, Jeanne A. K. Hey and Patrick J. “Generational Change in Foreign Policy Analysis”. Foreign Policy Analysis: Continuity and Change in Its Second Generation. Eds. Laura Neack, Jeanne A. K. Hey and Patrick J. Haney. Prentice Hall, 1995: 1-16.
Neack, Laura. The New Foreign Policy Power Seeking in a Globalized Era. Rowman & Littlefield Publishers, Second Edition, 2008.
Nicholson, Michael. “Negotiation; “Agreement and Conflict Resolution: The Role of Rational Approches and their Critisism”. Conflict Resolution and Conflict Transformation. ed. Raimo Väyrynen. SAGE Publications, 1991: 57-78.
Oktay, Cemil. Modern Toplumlarda Savaş ve Barış. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012.
Palan, Ronen. “A World of Their Making: an Evaluation of the Constructivist Critique in International Relations”. Review of International Studies. Issue 04 ( October 2000): 575-598.
Paterson, Mathethew. “Yeşil Siyaset”. Uluslararası İlişkiler Teorileri. Ed. Burchill, Scott ve diğ. İstanbul: Küre Yayınları, 2012: 341-370.
Petkova, Lilia. “The Ethnic Turks in Bulgaria: Social Integration and Impact on Bulgarian – Turkish Relations, 1947-2000”. The Global Review of Ethnopolitics. vol. 1. no. 4. (June, 2002): 42-59.
Potter, William C.. “Issue Area and Foreign Policy Analysis”. International Organization. vol. 34. no. 3. (Summer, 1980):405-427.
Rathbun, Brian. “A Rose by Any Other Name: Neoclassical Realism as the Logical and Necessary Extension of Structural Realism”. Security Studies. s. 17 (1994): 294-321.
Reardon, Betty A.. Sexism and the War System. Syracuse University Press, 1996.
Renshon, Jonathan, Stanley A. Renshon. “The Theory and Practice of Foreign Policy Decision Makings”. Political Psychology. vol. 29. no.4 (2008):509-536.
Reus-Smit, Christian. “Konstrüktivizm”. Uluslararası İlişkiler Teorileri. ed. Burchill, Scott ve diğ. İstanbul: Küre Yayınları, 2012: 279-310.
Richard, Jackson. “Constructivism and Conflict Resolution”. Eds. Jacob Bercovitch, Victor Kremenyuk and I. William Zartman. The SAGE Handbook of Conflict Resolution. (SAGE Publications Ltd, 2013):172-192.
Richardson, James L. "Crisis Management: A Critical Appraisal New Issues in International Crisis Management. Ed. Gilbert R. WinhamBoulder and London: Westview Press 1988: 13-36.
Richardson, James L.. Crisis Diplomacy: The Great Powers Since the Mid-Nineteenth Century.Cambridge University Press, 1994.
Richmond, Oliver P.. Peace in International Relations. New York: Routledge, 2008.
Rioux, Jean-Sébastien. “A Crisis-Based Evaluation of the Democratic Peace Proposition”. Canadian Journal of Political Science / Revue Canadienne De Science Politique. vol. 31. no. 2 (Jun., 1998): 260-277.
Ripsman, Norrin. M. “Neoclassical Realism And Domestic Interest Groups”. Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy. Ed. Steven E. Lobell, Norrin M. Ripsman, and Jeffrey W. Taliaferro. Cambridge: Cambridge University Press, 2009:174-191.
Robert Putnam “Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games”. International Organization. vol. 42. no. 3. (Summer, 1988), pp. 427-460
Rose, Gideon. “Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy”. World Politics. vol. 51. no. 1 (October, 1998):144-172.
Rosenau, James N.. “Capabilities and Control in an Interdependent World”. International Security. vol. 1. no. 2 (Autumn, 1976):32-49.
Rosenau, James N.. “Comparative Foreign Policy: Fad, Fantasy, or Field”. International Studies Quarterly. vol. 12. no. 3. (Sep., 1968):296-329.
Sandıklı, Atilla, Erdem Kaya. “Uluslararası İlişkiler Teorileri ve Barış”. Teoriler Işığında Güvenlik, Savaş, Barış ve Çatışma Çözümleri. Ed. Atilla Sandıklı. İstanbul: BİLGESAM Yayınları, 2012: 133-165.
Schelling, Thomas. The Strategy of Conflict, Cambridge. MA, Harvard University Press, 1960.
Schuman, Michael H. , Hal Harvey. Security Without War. Westview Press, 1993.
Schweller, Randall L. “Neoclassical Realism And Statemobilization: Expansionist Ideology in The Age of Mass Politics”. Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy. Ed. Steven E. Lobell, Norrin M. Ripsman, and Jeffrey W. Taliaferro. Cambridge: Cambridge University Press, 2009: 227-251.
Simon, Herbert Alexander. Models of Bounded Rationality: Empirically Grounded Economic Reason. MIT Press, 1997.
Singer, David. “The International System: Theoretical Essays”.World Politics. vol. 14. no. 1. (October, 1961): 77-92.
Snyder, Glen H., Paul Diesing. Conflict Among Nations: Bargaining Decision Making, and System Structure in International Crisis. Princeton University Press, 1977.
Sobek, David. “Machiavelli's Legacy: Domestic Politics and International Conflict”. International Studies Quarterly. vol. 49. no. 2 (June 2005): 189-204.
Şıhmantepe, Aydın. “Kardak Krizi Sürecinin Kriz Yönetim Prensipleri Açısından İncelenmesi”. Güvenlik Stratejileri. Sayı: 17. (Yıl: 9): 127-155.
Taeyoung, Yoon. “Between Peace and War: South Korea’s Crisis Management Strategies Towards North Korean”. East Asian Review. vol. 15. no. 3. (Autumn, 2003):3-22.
Taliaferro, Jeffrey W. "State Building for Future Wars: Neoclassical Realism and the Resource Extractive State". Security Studies. vol. 15. no. 3 (2006).
Taliaferro, Jeffrey W., Steven E. Lobell, Norrin M. Ripsman. “Introduction: Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy, Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy”. Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy. Ed. Taliaferro, Jeffrey W., Steven E. Lobell, Norrin M. Ripsman. Cambridge University Press, 2009: 1-43.
Tickner, J. Ann.“A Criuque of Morgenthau's Principles of Political Realism”. International Politics Enduring Concepts and Comtemporary Issues. eds. Robert Art, Robert Jervis. Pearson Longman, Eight Edion, 2006: 22-34.
True, Jacqui. “Feminizm”. Uluslararası İlişkiler Teorileri. Ed. Burchill, Scott ve diğ. İstanbul: Küre Yayınları, 2012: 311-340.
Valerie M.. Christopher S. Vorei, Hudson Mershon. “Foreign Policy Analysis: Yesterday, Today, and Tomorrow”. International Studies Review. vol. 39. no. 2 (October, 1995): 209-238.
Wallensteen, Peter. Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System. SAGE Publications, 2002.
Walt, Stephen M. “International Relations: One World, Many Theories”. Foreign Policy. No. 110. Special Edition: Frontiers of Knowledge. (Spring, 1998): 29-46.
Waltz, Kenneth N.. “The Origin of War in Neorealist Theory”. Journal of Interdisciplinary History. vol. 18. no. 4. The Origin and Prevention of Major Wars (Spring, 1988): 615-628.
Warren, Phillips, Richard Rimkunas. “The Concept of Crisis in International Politics”. Journal of Peace Research. vol. 15. no. 3 (1978):259-272.
Wendt, Alexander. “Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power, Politics”. International Organization. vol. 46. no. 2 (Spring, 1992):391-425.
Wiegele, Thomas C. “Decision-Making in an International Crisis: Some Biological Factors”. International Studies Quarterly. vol. 17. no. 3 (Sep., 1973):295-335.
Wight, Martin. “Why Is There No International Theory?”. Diplomatic Investigations. Ed. Herbert Butterfield and Martin Wight. London: Allen and Unwin, 1966.
Wilkenfeld, Jonathan, Victor Asal, David Quinn, Kathleen Young. Mediating International Crises. Routledge Advances in International Relations And Global Politics, 2005.
Wilkenfeld, Jonathan, Gerald W. Hopple, Stephen J. Andriole. “A Framework for the Comparative Analysis of Foreign Policy Behavior”. International Studies Quarterly. vol. 19. no. 2 (June, 1975): 160-198.
Wright, Quincy. “The Value for Conflict Resolution of a General Discipline of International Relations”. Conflict Resolution. vol. 1. no. 1 (March 1957): 3-8.
Pazartesi, 30 Eylül 2013 12:42

Makale Künye

{aridoc engine="google" width="550" height="450"}images/tdpbib/Kitap1.xlsx{/aridoc}

Çarşamba, 11 Aralık 2013 18:56

Zorlayıcı Diplomasi Bibliyografyası

 

Zorlayıcı Diplomasi Stratejisi Üzerine Kitaplar...
Arend, Anthony Clark, Robert J. Beck.International Law and The Use of Force: Beyond The UN Charter Paradigm. Routledge, 1993.
Art, Robert J., Kenneth N. Waltz. The Use of Force Military Power and International Politics. United States of America : Rowman&Littlefield Publishers Inc.,2004.
Ellwood P., Hinman. The Politics of Coercion:Toward A Theory Of Coercive Airpower For Postcold War Conflict, Colege of Aerospace DoctrineUniversity Press of the Pacific, 2005.
Eriksson, Johan (Ed.). Threat Politics: New Perspectives on Security Risk And Crisis Management. England: Ashgate Publishing, 2001.
George, Alexander L.. Forceful Persuation: Coercive Diplomacy As An Alternative To War. US Institute of Peace Press, 1991.
George, Alexander L.. Gordon Alexander Craig. Güç ve Devlet Yönetimi. Ankara: Dış Politika Enstitüsü, 1991
George, Alexander L.. Bridging The Gap. Washington: United States Instute of Peace Press. 1993.
George, Alexander L.. David Kent Hall, William E. Simons.Limits of Coercive Diplomacy: Laos, Cuba, Vietnam. Little Brown Company, 1971.
George, Alexander L.. Avoiding War: Problems of Crisis Management. Westview Press, 1991.
Jakobsen ,Peter Viggo. Western Use of Coercive Diplomacy After The Cold War. London:Palgrave Macmillan, 1998.
Lebow,Richard Ned. Coercion Cooperation and Ethics in International Relations. Routledge, 2007.
Lauren, Paul Gordon, Gordon A. Craig, Alexander L. George (eds.). Force And State Craft. Newyork : Oxford University Press, 2007.
Podliska ,Bradley F.. Acting Alone. Lexington Books, 2010.
Resnik, Michael D.. Choices An Introduction To The Decision Theory. London:University of Minennesota Press, 1987
Schultz, Kenneth A.. Democracy and Coercive Diplomacy. Cambridge University Press, 2004.
Schelling ,Thomas C.. Arms and Influence. New Haven and London Yale University Press, 1966.
Stürchler, Nikolas. The Threat of Force in International Law. Cambridge University Press, New York,2007.

 


Zorlayıcı Diplomasi Stratejisi Üzerine Makaleler...

 

Çarşamba, 11 Aralık 2013 19:18

Kriz Yönetimi Bibliyografyası

Kriz Yönetimi-Kitaplar
Boin , Arjen, Paul’t Hart Eric Stern and Bengt Sundelius. The Politics of Crisis Management Public Leadership Under Pressure. Cambridge University Press, 2005.
Brecher ,Michael, Jonathan Wilkenfeld. A Study of Crisis. University of Michigan Press,2000.
Brecher, Michael. Crisis In World PoliticsTheory and Reality. Pergamon Press,1993.
Brecher, Michael. Decisions In Crisis Israel 1967, 1973. University of California Press,1980.
Brecher, Michael. International Political Earthquakes. The University of Michigan Press, 2008.
Devlen, Balkan. Renegade Regimes and Foreign Policy Crises Understanding Saddam Hussein, Slobodan Milosevic and Kim Il-Sung. VDM Verlag Dr. Müller, 2008.
Dunne ,Tim, Michael Cox, Ken Booth. The Eighty Years’s Crisis : International Relations 1919-1999. Cambridge University Press, 1998.
George ,Alexander L., Andrew Bennet. Case Studies And Theory Development in The Social Sciences.MIT Press,2005.
George, Alexander L.. The Operational Code,A Neglected Approach To The Study of Political Leaders And Decision Making. Califonia: The Rand Corparation, 1967.
Gross ,Oren, Fionnuala Ní Aoláin. Law in Time of Crisis. New York: Cambridge University Press, 2006.
Houben, Mark. International Crisis Management:The Approach of European States. Routledge, 2005.
Ker- Lindsay, James. Crisis and Concilation A year of Rappochement Between Greece And Turkey. London: I.B. Tauris. 2007.
Lagadec,Patrick. Preventing A Chaos In A Crisis: Strategies For Prevention, Control and Damage Limitation. Mcgraw-Hill Companies,1993.
Nincic, Miroslav. Renegade Regimes Confronting Deviant Behavior in World Politics, New York: Colombia University Press, 2005.
Wilkenfeld ,Jonathan, Kathleen J. Young, David M. Quinn and Victor Asal. Mediating International Crisis. Routledge,2005.
Wiegele, Thomas C., Gordon Hilton, Kent Layne Oots, Susan V. Kisiel. Leaders Under Stress A Psychophysiological Analysis of International Crisis. Durham: Duke University Press, 1985.
Winham, Gilbert R.. New Issues In International Crisis Managament. Westview Press,1988.
Withana,Radhika. Power Politics Law: International Law and State Behaviour During International Crisis. Boston:Martinus Nijhoff Publishers, 2008.
Makaleler
Allison, Graham T. “Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis.” The American Political Science Review. Vol. 63, No. 3 (Sep., 1969), pp. 689-718.
Belden, Thomas G.” Indications, Warning, and Crisis Operations”. International Studies Quarterly, Vol. 21, No. 1, Special Issue on International Crisis:Progress and Prospects for Applied Forecasting and Management (Mar., 1977), pp. 181-198.
Ben-Yehuda, Hemda.” Territoriality and War in International Crises: Theory and Findings, 1918-2001”. International Studies Review, Vol. 6, No. 4, (Dec., 2004), pp. 85-105.
Bobrow ,Davis B., Steve Chan and John A. Kringen. “Understanding How Others Treat Crises: A Multimethod Approach”. International Studies Quarterly, Vol. 21, No. 1, Special Issue on International Crisis:Progress and Prospects for Applied Forecasting and Management (Mar., 1977), pp. 199-223.
Brecher, Michael. “Toward a Theory of International Crisis Behavior: A Preliminary Report”. International Studies Quarterly, Vol. 21, No. 1, Special Issue on International Crisis:Progress and Prospects for Applied Forecasting and Management (Mar., 1977), pp. 39-74.
Brecher, Michael. Patrick James. “Patterns of Crisis Management”. The Journal of Conflict Resolution, Vol. 32, No. 3 (Sep., 1988), pp. 426-456.
Butler. Michael J.” U.S. Military Intervention in Crisis, 1945-1994: An Empirical Inquiry of Just War Theory”.The Journal of Conflict Resolution, Vol. 47, No. 2 (Apr., 2003), pp. 226-248.
Cohen, Raymond. “Threat Perception in International Crisis”. Political Science Quarterly. Vol. 93, No. 1 (Spring, 1978), pp. 93-107.
Colaresi .Michael and William R. Thompson. “Strategic Rivalries, Protracted Conflict, and Crisis Escalation”. Journal of Peace Research, Vol. 39, No. 3 (May, 2002), pp. 263-287.
Dacey ,Raymond, Lisa J. Carlson. “Traditional Decision Analysis and Poliheuristic Theory of Foreign Policy Decision Making”. Journal of Conflict Resolution. Vol. 48 No.1, 2004:38-55.
Dennis, William Cullen. “The Diplomatic Correspondence Leading up to the War”. The American Journal of International Law, Vol. 9, No. 2 (Apr., 1915), pp. 402-442.
F. Gelpi ,Christopher. and Michael Griesdorf. “Winners or Losers? Democracies in International Crisis, 1918-94”. The American Political Science Review, Vol. 95, No. 3 (Sep., 2001), pp. 633-647.
Ganapati, N. Emel, Ilan Kelman and Theodore Koukis.” Analaysing Greek-Turkish Disaster-Related Cooperation: A Disaster Diplomacy Perspective”. Cooperation and Conflict , 45(2) 2010:162-185.
Greffenius, Steven and Jungil Gill. “Pure Coercion vs. Carrot-and-Stick Offers in Crisis Bargaining”. Journal of Peace Research, Vol. 29, No. 1 (Feb., 1992), pp. 39-52.
H. G. Nicholas. “The United Nations in Crisis”. International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 41, No. 3(Jul., 1965), pp. 441-450.
Hart, Paul’t, Uriel Rosenthal, Alexander Kouzmin.”Crisis Decision Making: The Centralization Thesis Revisited” . Administration&Society, 25(1), 1993: 12-44.
Hazelwood ,Leo. John J. Hayes and James R. Brownell, Jr. “Planning for Problems in Crisis Management: An Analysis of Post-1945 Behavior in the U.S.Department of Defense”. International Studies Quarterly, Vol. 21, No. 1, Special Issue on International Crisis:Progress and Prospects for Applied Forecasting and Management (Mar., 1977), pp. 75-106.
Heng ,Yee-Kuang.” The Transformation of War Debate : Through The Looking Glass of Ulrich Beck’s World Risk Society” . International Relations, SAGE Publications, Vol 20(1): 2006: 69-91.
Hewitt. J. Joseph “A Crisis-Density Formulation for Identifying Rivalries. Journal of Peace Research, Vol. 42, No. 2 (Mar., 2005), pp. 183-200.
Hewitt. J. Joseph, “Dyadic Processes and International Crises”. The Journal of Conflict Resolution, Vol. 47, No. 5 (Oct., 2003), pp. 669-692.
Hewitt. J. Joseph and Jonathan Wilkenfeld. “One-Sided Crises in the International System”. Journal of Peace Research, Vol. 36, No. 3 (May, 1999), pp. 309-323.
Holsti, Ole R. “Theories of Crisis Decision Making". Robert O. Mathews, Rubinoff, J. Gross-Stein (eds.). International Conflict and Conflict Managament. Canada: Prentice Hall, 1989:67-82.
Huth, Paul and Bruce Russett. “Deterrence Failure and Crisis Escalation”. International Studies Quarterly, Vol. 32, No. 1 (Mar., 1988), pp. 29-45.
James ,Patrick and Frank Harvey. “Threat Escalation and Crisis Stability: Superpower Cases, 1948-1979”. Canadian Journal of Political Science, Vol. 22,No. 3 (Sep., 1989), pp. 523-545.
James ,Patrick. and Jean Sébastien Rioux. “International Crises and Linkage Politics: The Experiences of the United States, 1953-1994”. Political Research Quarterly, Vol. 51, No. 3 (Sep., 1998), pp. 781-812
Jervis,Robert. “Deterrence and Perception”. International Security, Vol. 7, No. 3 (Winter, 1982-1983), pp. 3-30.
Klick. Donna, J. A Balkan “Nuclear Weapon-Free Zone: Viability of the Regime and Implications for Crisis Management”. Journal of Peace Research, Vol. 24, No. 2 (Jun., 1987), pp. 111-124.
Lebow, Richard Ned. “The Cuban Missile Crisis: Reading the Lessons Correctly”. Political Science Quarterly, Vol. 98, No. 3 (Autumn, 1983), pp. 431-458.
Leng. Russell J. “Crisis Learning Games.” The American Political Science Review. Vol. 82, No. 1 (Mar., 1988), pp. 179-194.
Leng. Russell J..”Reciprocating Influence Strategies in Interstate Crisis Bargaining”.The Journal of Conflict Resolution, Vol. 37, No. 1 (Mar., 1993), pp. 3-41.
M. Pious, Richard. “The Cuban Missile Crisis and the Limits of Crisis Management”. Political Science Quarterly, Vol. 116, No. 1 (Spring, 2001), pp. 81-105.
Major, Claudia, Tobias Pietz, Elisabeth Schöndorf, Wanda Hummel. “The Crisis Managament Toolbox From Civilian Crisis Prevention to PeaceBuilding: Principles, Actors, Insturments". Eva Gross, Daniel Hamilton, Claudia Major, Henning Riecke (eds.). Preventing Conflict, Managing Crisis: European and American Perspectives. Washington, Center For Transatlantic Relations, 2011:91-137.
Mandel, Robert. “Political Gaming and Foreign Policy Making During Crises”. World Politics, Vol. 29, No. 4 (Jul., 1977), pp. 610-625.
McKeown. Timothy J.” The Cuban Missile Crisis and Politics as Usual”. The Journal of Politics, Vol. 62, No. 1 (Feb., 2000), pp. 70-87.
Mezey, Gyula.” Crisis Management Decision Making”, AARMS, Vol. 3 No.2 (2004): 267-288.
Mintz,Alex .”Foreign Policy Decision Making in Familiar and Unfamiliar Settings: An Experimental Study of High-Ranking Military officers”. Journal of Conflict Resolution, Vol.48 No.1, 2004: 91-104.
Morgan, T. Clifton. “Issue Linkages in International Crisis Bargaining”. American Journal of Political Science, Vol. 34, No. 2 (May, 1990), pp. 311-333.
Morgan. T. Clifton.” A Spatial Model of Crisis Bargaining”. International Studies Quarterly, Vol. 28, No. 4 (Dec., 1984), pp. 407-426.
Morrow, James D. “Capabilities, Uncertainty, and Resolve: A Limited Information Model of Crisis Bargaining”. American Journal of Political Science, Vol. 33, No. 4 (Nov., 1989), pp. 941-972.
Morrow,James D. ”Alliances, Credibility, and Peacetime Costs”. The Journal of Conflict Resolution. Vol. 38, No. 2, Arms, Alliances, and Cooperation:Formal Models and Empirical Tests (Jun., 1994), pp. 270-297.
Phillips .Warren and Richard Rimkunas. “The Concept of Crisis in International Politics”. Journal of Peace Research, Vol. 15, No. 3 (1978), pp. 259-272.
Powell, Robert. “Crisis Bargaining, Escalation, and MAD.” The American Political Science Review, Vol. 81, No. 3 (Sep., 1987), pp. 717-736.
Reed, Taylor. Leadership Analysis Decision Making in Syria. United States:UMI Dissertation Publishing, 2010.
Rosenthal, Uriel, Alexander Kouzmin. ”Crisis and Crisis Managament: Toward Comprehensive Goverment Decision Making”. Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 7 Issue 2:2, 1997: 277-304.
Scarborough, Grace Iusi.” Polarity, Power, and Risk in International Disputes”. The Journal of Conflict Resolution, Vol. 32, No. 3 (Sep., 1988), pp. 511-533.
Schelling, Thomas C..”Confidence in Crisis”. International Security, Vol. 8, No. 4 (Spring, 1984), pp. 55-66.
Scott ,Len and Steve Smith. “Lessons of October: Historians, Political Scientists, Policy-Makers and the Cuban Missile Crisis”. International Affairs, (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 70, No. 4(Oct., 1994), pp. 659-684.
Slantchev, Branislav L.” Military Coercion in Interstate Crises". The American Political Science Review, Vol. 99, No. 4 (Nov., 2005), pp. 533-547.
Smith, Alastair ,”International Crises and Domestic Politics”. The American Political Science Review, Vol. 92, No. 3 (Sep., 1998), pp. 623-638.
Smith, Alastair. “Testing Theories of Strategic Choice: The Example of Crisis Escalation”. American Journal of Political Science, Vol. 43, No. 4 (Oct., 1999), pp. 1254-1283.
Stein,Janice Gross. “Crisis Management: Looking Back to Look Forward”. Political Psychology, Vol. 29, No. 4, 2008,553-569.
Stork ,Joe and Ann M. Lesch. “Background to the Crisis: Why War?”. Middle East Report, No. 167, On the Edge of War (Nov. - Dec., 1990), pp. 11-18.
Wallace ,Michael D. and Peter Suedfeld. “Leadership Performance in Crisis: The Longevity-Complexity Link”. International Studies Quarterly, Vol. 32, No. 4 (Dec., 1988), pp. 439-451.
Wallace ,Michael D., Peter Suedfeld and Kimberley Thachuk. “Political Rhetoric of Leaders under Stress in the Gulf Crisis.” The Journal of Conflict Resolution, Vol. 37, No. 1 (Mar., 1993), pp. 94-107.
Wayne, R. Martin. “The Measurement of International Military Commitments for Crisis Early Warning”. International Studies Quarterly, Vol. 21, No. 1, Special Issue on International Crisis:Progress and Prospects for Applied Forecasting and Management (Mar., 1977), pp. 151-180.
Wilcox, Clyde. Aiji Tanaka and Dee Allsop.”World Opinion in the Gulf Crisis”. The Journal of Conflict Resolution. Vol. 37, No. 1 (Mar., 1993), pp. 69-93.
Wilkenfeld, Jonathan. “Trigger-Response Transitions in Foreign Policy Crises, 1929-1985”. Journal of Conflict Resolution 1991 35: 143.
Wilkenfeld,Jonathan and Michael Brecher. “International Crises, 1945-1975: The UN Dimension”. International Studies Quarterly, Vol. 28, No. 1 (Mar., 1984), pp. 45-67.
Young, Robert A. “Perspectives on International Crisis: Introduction”. International Studies Quarterly, Vol. 21, No. 1, Special Issue on International Crisis:Progress and Prospects for Applied Forecasting and Management (Mar., 1977), pp. 5-13.

Site İstatistikleri

Bugün209
Dün331
Bu Hafta1539
Bu Ay2188
Toplam608446

Visitor Info


Who Is Online

1
Online

Cuma, 07 May 2021 14:09

S5 Quick Contact

S5 Box

Üye Giriş

Sitemize Hoş Geldiniz

Yine Bekleriz, Dileriz Yararlı Olmuştur...