YÜKSEK LİSANS TEZLERİ
TÜBİTAK /SOBAG 1001 Projesi / Proje No. 112K172
Türkiye'de Dış Politika Krizlerinde Karar Verme ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi

logotdp

Üye Giriş

Sitemize Hoş Geldiniz

Yine Bekleriz, Dileriz Yararlı Olmuştur...

  • Üye Kayıt
Fuat Aksu

Fuat Aksu

Mehmet Turan Çağlar, "Yerelden Uluslararası Düzlemlere Suriye Krizinin Dönüşümü", Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 2019.

ÖZ: Mart 2011'de başlayan ve henüz sonlanmamış olan Suriye krizi, 2011'den günümüze kadar çok sayıda aktör ve faktörden etkilenerek dönüşmüştür. Bu çalışmayla yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzlemlerin her birinde önemli bir kriz olan Suriye krizinin farklı düzlemleri arasındaki ilişkiler gösterilmeye çalışılmıştır. Farklı düzlemler arasındaki ilişki ve Suriye krizinin yayılma ve tırmanma eğilimleri, "örnek olay incelemesi" yöntemiyle analiz edilmiş ve süreç içerisindeki ön plana çıkan etkenler gösterilmiştir. Toplam altı ana hipotez üzerinden incelenen çalışmada neoklasik realizm kuramsal çerçeve için uluslararası kriz ve dış politika krizleri literatürü ise kavramsal çerçeve için kullanılmıştır. Suriye'deki sürecin analizi; yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzlemler ayrı ayrı gösterilerek yapılmış ve her düzlem için ön plana çıkan aktörler, krizi etkileyen faktörler, krizin taraflarının talepleri ve önlemleri gösterilerek düzlemler arası farklar ve bağlantılar analiz edilmiştir. Çalışma çerçevesinde Suriye konusunda uzman akademisyenlerin yayınları, Suriye kriziyle ilgili süreli yayın makaleleri, resmi açıklama, rapor ve belgeler ile süreç analizi için haber kaynakları ve Suriye kriziyle özel olarak ilgilenen internet kaynakları incelenmiştir. Altı ana hipotez üzerinden test edilen Suriye krizinin dönüşümünde krize taraf olan aktörlerin sayısı ve tipinin ile krizin aktörlerinin birbirlerini algılama biçimlerinin her düzlemde önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Krizin taraflarının sınırlandırılmamış hedeflerinin uyuşmaması krizin dönüşümünü etkileyen bir diğer önemli faktör iken kriz aktörlerinin uyguladıkları şiddet ve araçlar her düzlemde farklılık göstermiştir. Ayrıca kriz aktörlerinin tehdit altında olduğunu düşündükleri değerlerin önemi ve aktörler arası coğrafi yakınlık krizin dönüşümüne etki eden önemli faktörler olarak ön plana çıkarken her düzlemde ortaya çıkan insani krizler, farklı düzlemlerin daha fazla iç içe geçmesine sebep olmuştur. Son olarak, Suriye krizinin dönüşümünde kuramsal ve kavramsal çerçeveye uygun bir şekilde hem yapının hem de failin rol oynadığı ortaya çıkmaktadır.

ABSTRACT: The Syrian crisis, which started in March 2011, has been influenced by the different actors and factors. This study attempts to show the relations between the local, national, regional and international levels of the Syrian crisis. The relationship between the different levels and the expansion and escalation of the Syrian crisis were analyzed by the case study method and the prominent factors during the process were shown. In this study, six main hypotheses were tested, and the neoclassical realism as the theoretical framework and the literature on international crisis and foreign policy crises as the conceptual framework were used. The analysis of the process in Syria was done by showing the local, national, regional and international levels separately. Within the framework of the study, publications of academicians who are experts on Syria, periodicals about the Syrian crisis, official declarations, reports and documents, news and internet sources related to the Syrian crisis were examined. The transformation of the Syrian crisis revealed that the number and type of actors involved in the crisis and the ways in which the crisis adversaries perceived each other were important at every level. Incompatibility of targets and demands of the crisis actors was another important factor affecting the transformation of the crisis, while the use of violence and means employed by the crisis actors differed at every level. Moreover, the more basic the perceived values at stake of the actors and the greater the proximity of the crisis actors are the other important factors affecting the process. The emergence of human crises at each level caused the different levels to become more intertwined. Finally, in compliance with the theoretical and conceptual framework, both the structure and the agents have played crucial roles in the transformation of the Syrian crisis.

Cite: Fuat Aksu and Helin Sarı Ertem, "Introduction: Assessing the Turkish Foreign Policy Crises and Crisis Management in the Republican Era", in Analysing Foreign Policy Crises in Turkey: Conceptual, Theoretical and Practical Discussions, Fuat Aksu and Helin Sarı Ertem (Eds.), (Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2017): 1-16.

Download the Article / PDF

Assessing the Turkish Foreign Policy Crises and Crisis Management in the Republican Era*

Fuat Aksu and Helin Sarı Ertem

Considering the currently marked rise that takes place both in the number and variety of actors the international community is made up of, a decision on an important matter is made almost at any moment by those in charge who have the authority to make decisions in the name the of state. For the sake of making the best possible decision for the country’s interests, the political decision-maker should often take multiple options and possibilities into consideration. In a democratic state, a decision made by a political decision-maker is supposed to have a political consequence. Therefore, with the decision that he/she makes, the political decision-maker shapes his/her political fate as well.

Cite: Fuat Aksu and Süleyman Güder, "Turkey’s Protracted Foreig-n Policy Conflicts: Cyprus and Aegean Crises", in Analysing Foreign Policy Crises in Turkey: Conceptual, Theoretical and Practical Discussions, Fuat Aksu and Helin Sarı Ertem (Eds.), (Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2017): 58-82.

 

Download the Article / PDF

Turkey’s Protracted Foreign Policy Conflicts: Cyprus and Aegean Crises*

Fuat Aksu and Süleyman Güder

Introduction

This chapter claims that the concept of a “dispute” refers to a verbal disagreement among different parties on a certain issue. Conflict, on the other hand, refers to the phase in which any of the parties of a dispute carries the verbal dispute to such a level that involves action. In other words, a phase of conflict refers to a situation where at least one of the parties defends its views with action with the aim of changing the conditions to its own advantage.

tfpcrises fuataksu

Fuat Aksu, Türk Dış Politikasında Karar Alma ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi, İstanbul: Dış Politika ve Kriz İncelemeleri Yay., 2017

Yayın Yılı : 1. Baskı, Ocak 2017
Yayın Yeri : İstanbul
Baskı Türü : E-kitap
ISBN : 978-605-82965-0-3
ISBN : 978-975-605-82965-8
 
Proje Çalışmaları Çerçevesinde Hazırlanan E-kitaplara erişim için sitemize üye olarak kullanım kurallarını kabul etmeniz gerekir.
Yayınlar/E-Kitaplar/
Cumartesi, 26 Kasım 2016 11:01

Kanapiçe Koyu Olayı

kanapiceTek adam kimmiş bir kere daha öğrensinler

Meydanı boş bulduklarını sandıkları anlarda, orta yerlere dökülüyorlar.. Mustafa Kemal'i ve Cumhuriyeti karalamak için, her fırsatı kullanıyorlar.. Cumhuriyeti ve onun kurucusuna insafsız saldırılar yapıyorlar.. Bugünün şartlarında o yılları yargılıyorlar kafalarınca.. Söyledikleri şeylerin çoğu ise yalan ve dolan..

Onları her dinleyişte, mahalle ağzıyla, içimi bir "Nefretlik duygusu" kaplıyor.. "Haydi bre maskaralar" demekten kendimi alamıyorum..

Son günlerdeki gelişmelerden sonra o tiplere buradan bir gerçek öyküyü anlatmak gereksinimi duydum.. Pek bilinmeyen ve hatta hiç bilinmeyen bir öykü.. Körpecik bir Cumhuriyet ve onun başındaki o "TEK ADAM kimmiş" bir kere daha öğrensinler diye..

O TEK ADAM ki, cezalandırmak için bir Türk erini kendilerine hedef alan Büyük Britanya İmparatorluğu'na, "Er Musa ceza görmeyecektir. Gerekirse, Türkiye, Er Musa için İngiltere ile savaşacaktır" diyebilen..

Çarşamba, 02 Kasım 2016 16:57

Proje Sonuç Raporundan...

raporProje Sonuç Raporu'ndan

ÖNSÖZ
“Türkiye'de Dış Politika Krizlerinde Karar Verme ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi” Projesi Türkiye’de Cumhuriyet dönemi dış politika krizlerini incelemektedir. Dış politika krizlerinde karar alma sürecinin işleyişi, karar alıcıların kriz yönetim stratejilerindeki tercihleri örnekler üzerinden analiz edilmektedir. Türkiye’nin dış politika tarihinde Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasından ve Cumhuriyet’in ilanından günümüze dış politika gündemi pek çok uyuşmazlık, çatışma, kriz ve savaşlarla meşgul olmuştur. Bunlardan bir kısmı doğrudan Türkiye’nin tarafı olduğu gelişmeler olmakla birlikte bir kısmı uluslararası/bölgesel sistemin üretmiş olduğu gelişmelerdir.

Sayfa 1 / 10

Site İstatistikleri

Bugün297
Dün441
Bu Hafta2327
Bu Ay5778
Toplam521901

Visitor Info


Who Is Online

1
Online

Cumartesi, 15 Ağustos 2020 16:43

S5 Quick Contact

S5 Box

Üye Giriş

Sitemize Hoş Geldiniz

Yine Bekleriz, Dileriz Yararlı Olmuştur...